Letölthető anyagok

Hazai ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Kovács-Hostyánszki Anikó, Kisné Fodor Lívia, Zsembery Zita, Tanács Eszter (szerk.)

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi és intézményi környezet bemutatása

ökoszisztéma-szolgáltatás tanulmányok

Szerző: Riskó Andrea (szerk.)

Az ökoszisztéma-szolgáltatások és -állapot szintetizáló elemzése - átfogó értékelő jelentés

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Tanács Eszter (szerk.) - Ökológiai Kutatóközpont

A hazai ökoszisztémákat meghatározó hatótényezők és lehetséges jövőképek

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Arany Ildikó (szerk.) - Ökológiai Kutatóközpont

Az ökosziszitéma-szolgáltatások közgazdasági értékelése, módszertan kidolgozása: A klímaszabályozás, az árvízi kockázat csökkentése és a rekreáció pénzbeli értéklése

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Marjainé Szerényi Zsuzsanna és Széchy Anna

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése

Tájkarakter eredmények, dokumentációk

Leírás: A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása

Tájkarakter eredmények, dokumentációk

Leírás: A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok

Zöldinfrastruktúra eredmények, dokumentációk

Leírás: A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése

Zöldinfrastruktúra eredmények, dokumentációk

Leírás: A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet

Az ökoszisztémák védelmét és összvagyonkénti megjeleníthetőségét támogató jogi keretrendszer

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Pump Judit

A síkvidéki és a dombvidéki árvízkockázat-csökkentés, az erózió, a szűrés és az aszálymérséklés, mint ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Vári Ágnes (szerk.) - Ökológiai Kutatóintézet

A gyalogos természetjárás és gombászás mint kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése

Ökoszisztéma-szolgáltatás szakmai anyagok

Szerző: Csákvári Edina (szerk.) - Ökológiai Kutatóintézet