Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2021-2027

Natura / Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2021-2027
2020. július 13-án Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottság részére a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervet (Prioritised Action Framework for Natura 2000, PAF), lefektetve ezzel a következő többéves pénzügyi időszakban megvalósítandó természetvédelmi fejlesztések főbb irányait. A dokumentum az Európai Bizottság által megfogalmazott észrevételek feldolgozását követően válik véglegessé.
 
A hazai Natura 2000 hálózat és a hazánkban előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése egyszerre nemzeti érdek és uniós tagállami feladat, amellyel az ország természeti tőkéjének fenntartásán és gyarapításán túl az Európai Unió természetvédelmi célkitűzéseinek és vállalásainak teljesítéséhez is hozzájárulunk. Ezzel összhangban a Natura 2000-rel kapcsolatos feladatok finanszírozásában, a hazai költségvetési források mellett, hagyományosan fontos szerep jut az Európai Unió támogatási programjai keretében biztosított forrásoknak.
 
EU csatlakozásunk óta közel 300 uniós társfinanszírozású természetvédelmi fejlesztést indítottunk el és valósítottunk meg, e projektekkel gondoskodva a leromlott állapotú élőhelyek helyreállításáról, valamint fejlesztve a természeti értékek és területek kezelését, bemutatását, őrzését és állapotuk nyomon követését biztosító infrastruktúrát. A közvetlen területi hatásokkal bíró projektek – élőhely-rekonstrukciók, fajmegőrzési beavatkozások stb. – célterületei együttesen meghaladják a 200 000 hektárt.
 
A Natura 2000 hálózat finanszírozásához szükséges európai uniós források biztosítása integrált megközelítésben történik: a tagállamok által azonosított intézkedések megvalósításához nem egy e célra létrehozott Natura 2000 alap nyújt forrásokat, hanem az egyes EU szakpolitikák (regionális fejlesztés, vidékfejlesztés, kutatás-fejlesztés stb.) célkitűzéseit szolgáló uniós alapok együttesen biztosítják, minden esetben igazodva az adott alap általános célkitűzéseihez. Így részletes tagállami szintű tervezést igényel, hogy melyik alap (tagállami fejlesztési program) mely Natura 2000 intézkedések megvalósításához nyújt forrásokat, a tervezés eredményeként előálló finanszírozási keret pedig tagállamonként változik.
 
Az európai uniós társfinanszírozás jogi alapját az Élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) 8. cikke teremti meg, a fentebb leírt integrált megközelítést követve. Az irányelv alapján a 2021-2027 közötti  pénzügyi időszakra történő felkészülés keretében az Európai Bizottság valamennyi tagállam részére Natura 2000 priorizált intézkedési tervek összeállítását irányozta elő, a Natura 2000 hálózattal és a közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzésével összefüggő fejlesztések európai uniós finanszírozásának szakmai megalapozásaként. A stratégiai tervezési eszközként szolgáló intézkedési terv áttekintést ad a Natura 2000 hálózat és a vadon élő közösségi jelentőségű fajok és természetes élőhelyek megőrzését célzó legszükségesebb intézkedésekről, meghatározza az ezen intézkedésekkel összefüggő finanszírozási igényeket, továbbá azokat a megfelelő uniós finanszírozási programokhoz/forrásokhoz kapcsolja. A tervben azonosított intézkedések és finanszírozási igények a 2021-2027 közötti időszakra szóló, jelenleg is zajló fejlesztéspolitikai tervezés fontos szakmai bemenetei, ugyanakkor nem helyettesítik a tagállami szintű fejlesztéspolitikai döntéseket, így különösen az egyes finanszírozási alapok felhasználását és a szakterületek közötti forrásmegosztást.
 
A benyújtott Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv az Európai Bizottság esetleges észrevételei alapján még módosulhat, véglegesítéséig munkaváltozatként érhető el minden érdeklődő számára az alábbi linkekre kattintva: