Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése
Az ökoszisztéma-szolgáltatások rendszerszemléletű értékelésében az elméleti modellnek az ún. kaszkád keretrendszer tekinthető. A kaszkád modell lényege, hogy az ökoszisztémák állapota a szolgáltatásnyújtó-képességen keresztül befolyásolja a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások mennyiségét és minőségét, ezáltal pedig a jóllét fenntartását vagy növelését (A modell szintjei: 1. ökoszisztémák állapota, 2. ökoszisztéma-szolgáltatás kapacitások, 3. ténylegesen igénybe vett szolgáltatások, 4. jóllét fenntartása vagy növelése).

Az elvi hátteret adó kaszkádrendszer

A projektben a kaszkád több szintjén zajlik az értékelés (az egyes szinteken külön indikátorok/modellek alkalmazásával). Az ökoszisztéma-szolgáltatások csoportosítására az ún. CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) kategóriarendszert alkalmaztuk,: az ellátó szolgáltatások közé a társadalom számára direkt hasznot nyújtó termékek, anyagi javak sorolhatóak (tápanyagok, nyersanyagok, állati és növényi energiaforrások); a szabályozó és fenntartó szolgáltatások közé tartoznak mindazon felszíni vagy felszín alatti folyamatok, melyek biztosítják az ökoszisztémák működésének egyensúlyát (pl. talaj, víz, légkör állapotainak, folyamatainak, áramlások szabályozása, beporzás, biológiai védelem); kulturális szolgáltatásoknak tekinthetjük azokat a nem materiális javakat, melyeket az emberek a természetből meríthetnek (pl. élőhelyek közvetlen használata, spirituális gazdagodás).

A projekt előkészítése során a három fő csoportból összesen 12 ökoszisztéma-szolgáltatást választottak ki a szakértők, melyek értékelését 6 szakértői munkacsoportban végezték. Az egyes szakértői munkacsoportok által összeállított tanulmányok pdf formátumban elérhetőek a dokumetntumok között vagy letölthetőek innen.
 
ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Agrárökoszisztémákban termesztett növények (termesztett élelmiszernövények)
2. Tenyésztett állatok és termékeik (tenyésztett állatok húsa, elsődleges és feldolgozott állati termékek élelmiszer célú felhasználása
3. Növényi energiaforrások (növényi részek energianyerés céljára történő hasznosítása)
SZABÁLYOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
4. Szűrés/tisztítás/megkötés/akkumuláció az ökoszisztémák által (biotikus és abiotikus folyamatok révén zajló biofizikai szűrő, megkötő, tisztító folyamatok a talajban és a vízben)
5. Felszíni degradáció elleni védelem (erózióval – vízerózió, defláció –, földcsuszamlással szembeni védelem természetes vagy ültetett vegetáció által)
6. Hidrológiai ciklus és vízáramlás szabályozása (vízellátottság biztosítása, kiegyenlítése, szárazság elleni védelem
7. Árvízi kockázat csökkentés és csapadékvíz-gazdálkodás (folyami árvíz elleni védelem, elsősorban lakott területeken pedig a csapadékvíz-gazdálkodás biztosítása is)
8. Állati beporzás (pollináció – állatok általi virágbeporzás)
9. Globális éghajlat-szabályozás az üvegházhatású gázok koncentrációjának csökkentésével (globális éghajlatszabályozás a szárazföldek, víztestek, azok üledéke és élőlényközösségeik által, pl. szén-dioxid, más üvegházhatású gázok és pl. a talajban a szén megkötésen keresztül)
10. Mikroklíma szabályozás (a hőmérséklet, páratartalom és szél lokális, valamint a városi és vidéki időjárás befolyásolása, levegő minőségének szabályozása)
KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
11. A természet rekreációs célú használata (élőhelyek rekreációs, sport- és turisztikai célú használata 
12. Kulturális örökség (kulturális örökség helyszínei, a tájhoz kapcsolódó tudás, szokások és ezek megőrzése)
A kaszkádrendszer különböző szintjein, a szakértők számos indikátor mentén értékelik az egyes szolgáltatásokat. Az egymásra épülő értékelések alapján lehetőség lesz egyes ökoszisztéma-szolgáltatásoknál a gazdasági értékelésére, illetve jövőképelemzésre is.

Az egyes szolgáltatások értékelésére különböző részletességgel van lehetőség, mely nagyban függ a hozzáférhető adatok minőségétől és léptékétől. Az értékelési munka jelenleg a kaszkádrendszer 3. és 4. szintjénél tart.