Országos léptékű tájkarakter projekt eredmények

Tájkarakter / Országos léptékű tájkarakter projekt eredmények
A TÁJKARAKTER kutatás céljául tűztük ki, hogy a korábbi, a tájkép védelemét kiemelő szemléletet felváltva tudományosan is megalapozzuk a természet védeleméről szóló törvényben már nevesített tájkaraktert alapul vevő tájvédelem kereteit. A tájak karakter alapú számbavétele és értékelése az Európa Tanács Táj Egyezményéhez történt csatlakozásunkból is fakadó kötelezettségünk volt. A fejlesztési elem kidolgozásakor meghatározó szempont volt, hogy a közigazgatás keretein belül keletkező adatszolgáltatási és hatósági véleményezési feladatokhoz megfelelő szakmai hátteret biztosítsunk.
 
A kutatás folyamata az országos léptékű elemzéssel indult, amelynek során meghatározásra kerültek azok a lehatároló és leíró indikátorok, valamint definiálásra kerültek az alapfogalmak, amelyek szükségesek voltak a tájkarakter egységek azonosításához és lehatárolásához. A tájak jellegzetességeit, karakterét meghatározó tényezők és kapcsolatrendszerük elemzésén keresztül meghatározásra kerültek azok a tájkarakter-típusok, amelyek az ország több pontján is megtalálhatóak, és mindenütt ugyanazokat a főbb jellegzetességeket, kulcsjellemzőket hordozzák.

A típusok képzésével párhuzamosan, azok jellegzetes mintázata, kombinációi alapján a kutatók javaslatot tettek a jelenlegi földrajzi középtájak léptékének nagyjából megfelelő tájkarakter-területek lehatárolására is. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében ezek a tájkarakter területek egyedi helynevet kaptak. A térképezési feladatokhoz a kutatók meglévő térinformatikai adatbázisokat használtak, a munka során az automatizált térinformatikai módszerek és a konszenzusos kutatói döntések egyaránt szerepet kaptak.

 

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet
A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése A tájkarakter fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet
Tájkarakter Határozó - Tájmonitoring útmutató Összefoglaló az országos és helyi léptékű tájkarakter elemzés módszertanáról, továbbá a tájkarakter értékelés mintaterületi gyakorlatban kipróbált lehetőségeiről.
Tájkarakter Határozó - Melléklet: Tájkarakter területek leíró indikátorai A tájkarakter-területek leíró indikátorainak részletes bemutatása, a Tájkarakter Határozó Mellékleteként.
Tájkarakter Tudástár I. kötet Országos tájkarakter-egységek azonosításának módszertani leírása, országos tájkarakter-típusok bemutatása.
Tájkarakter Tudástár II. kötet

Országos tájkarakter-területek lehatároló és leíró indikátorainak részletes bemutatása.

 

Tájkarakter Tudástár III. kötet

Országos tájkarakter-területek leírása.

Az Országos Tájkarakter Tudástár III. kötetének részeként az egyes tájkarakter-területek leírása külön pdf dokumentumokban böngészhető.

A kiválasztott tájkarakter-terület leírása a táblázat alatti, megfelelő pdf fájl letöltését követően tekinthető meg.

Tájkarakter: Tájaink arculata - A tájak jellegéről mindenkinek

Általános, szemléletformálási célú kiadvány

Tájkarakter-elemzés Magyarországon - Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató

Szakmai módszertani kiadvány

 
 
Országos tájkarakter-területek leírását tartalmazó pdf fájlok:
 
Soproni és Kőszegi Alpokalja
Őrség
Felső Duna mente
Fertő–Mosoni-síkvidék
Vas–Soproni-síkvidék; Szombathely agglomerálódó térsége
Rába-völgy
Rábaköz
Kemenes–Marcal-vidék
Győr agglomerálódó térsége; Bábolnai-dombvidék
Dráva–Mura mente
Vas–Zalai-dombvidék
Balaton-medence tóparti településsávval
Belső-Somogy
Külső-Somogy
Mecsek és Baranyai-dombvidék; Pécs agglomerálódó térsége
Tolna–Szekszárdi-dombvidék
Bakony-vidék
Balaton-felvidék
Vértes–Velencei-hegyvidék
Dunazug-hegyvidék; Tata-Tatabánya agglomerálódó térsége
Ipoly mente
Börzsöny-vidék
Cserhát–Karancs-vidék
Gödöllői-dombvidék
Mátra-vidék
Medves–Vajdavár-vidék      
Bükk-vidék
Miskolc agglomerálódó térsége; Hernád és Alsó-Sajó mente
Putnok–Cserehát-dombvidék
Gömör–Tornai-karszt
Zemplén–Tokaji-hegyvidék
Budapest és Dunakanyar agglomerálódó térsége
Székesfehérvár és Velencei-tó agglomerálódó térsége; Mezőföld
Alsó-Dráva mente
Alsó Duna mente
Középső Duna mente
Duna-Tisza közi homokhátság
Kiskunsági löszhát
Alsó-Zagyva, Tarna-menti és Hevesi síkvidék
Felső-Zagyva mente és Tápióság
Észak-bácskai löszhát
Szeged agglomerálódó térsége; Alsó-Tisza mente
Közép-Tisza mente
Felső-Tisza mente
Hortobágy
Hajdúság
Debrecen agglomerálódó térsége; Dél-Nyírség
Észak-Nyírség; Nyíregyháza agglomerálódó térsége
Nagykunság
Berettyó–Körösök vidéke
Körös–Maros köze
 
 

További letölthető dokumentumok: