Feladatok

Natura / Feladatok
A projekt NATURA fejlesztési elemének feladata a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése. Célunk terepi kutatások révén gyarapítani tudásunkat, hogy a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti értékeinket – fajokat, élőhelyeket – hosszú időre megőrizhessük.

Tevékenységeink és elvárt eredményeink ennek mentén szerteágazóak:

- Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának kutatását, terepi vizsgálatát végezzük:
  • madárfajok felmérését 612 db UTM négyzetet érintve;
  • egyéb állatfajok elterjedés, állománynagyság, ökológiai igények szerinti felmérését, valamint módszertani fejlesztéseket végzünk 25 kiválasztott célfaj esetében mintegy 380 db Natura 2000 területen, 70 ETRS grid felmérésével;
  • 78 db jelentési adatlapot, valamint 218 madárfajra elterjedési térképet készítünk;
- Élőhelytérképeket készítünk 28000 hektárnyi területen;
- Fajmegőrzési terveket állítunk össze és frissítünk összesen 18 célfajra vonatkozóan (8 új terv és 10 felülvizsgált);
- Azonosítjuk a szabadvezeték-hálózat okozta madárpusztulások konfliktusterületeit és azokat térképre rendezzük;
- Összeállítjuk és megjelentetjük a Magyarország Madáratlasza című kötetet, amely az egyes fajok hazai elterjedését és állomány adatait foglalja öszze
- Egy két kötetes tanulmányban közreadjuk a projket során fejlesztett módszertani útmutatót, amely megalapozza a hazai védett természeti értékek felmérést és segíti a szakértőket az objektív állapotértékelés jövőbeli elvégézésében
- Továbbá elkészítjük az országos Natura 2000 hálózat finanszírozását megalapozó priorizált intézkedési terv felülvizsgálatát.

A projektelemmel kapcsolatos kérdéseit a natura@termeszetem.hu e-mail címre várjuk.