Országos léptékű zöldinfrastruktúra projekt eredmények

Zöldinfrastruktúra / Országos léptékű zöldinfrastruktúra projekt eredmények

A zöldinfrastruktúra (ZI) fogalmát újragondolva - túllépve a biológiailag aktív felületekre koncentráló tervezési gyakorlaton - a zöldinfrastruktúra hálózat jelenlegi elemeit a biodiverzitás megőrzési szempontokat is figyelembe véve térképeztük fel, elvégeztük komplex állapotértékelésüket, továbbá megőrzési és fejlesztési javaslatok dolgoztunk ki. Mindezt az ökoszisztéma alaptérképre építve és az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások vizsgálatával szoros összefüggésben valósítottuk meg.

A ZI elemrendszerének meghatározására irányuló kezdeti vizsgálatok alapján egyértelművé vált, hogy a kutatás országos, településcsoportos és települési léptékben eltérő módszertani lépéseket és más bemenő adatokat igényel.

Országos léptékben az ökoszisztéma állapotértékelési és szolgáltatás értékelési eredmények adták az elemzések alapját. A kutatók ebből kiindulva egy módszertani folyamaton belül tudták elvégezni a ZI hálózat elemeinek lehatárolását és állapotértékelését. Ez szolgáltatta az elérhetőség és összekapcsoltság javítására, a ZI megőrzésére, állapotjavítására és a restaurációra vonatkozó, együttesen a ZI fejlesztés lehetséges elvi irányait, az országos zöldinfrastruktúra tervet megalapozó javaslatok alapját.

A 2021-ben végéhez érkezett kutatási folyamat országos szintű eredményeit alábbi kiadványainkból és a fejlesztési elem keretében elkészült szakmai dokumentumokból ismerheti meg az olvasó.
 
 

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet
Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet
A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését biztosító stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, országos szintű alkalmazása A ZI-vel kapcsolatos fogalmi keretek tisztázása, ZI állapotértékelés módszertana, országos és települési szintű ZI fejlesztési javaslatok.
Hálózatban a természettel. Zöldinfrastruktúra Magyarországon Általános, szemléletformálási célú kiadvány
Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése Magyarországon. Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató Szakmai kiadvány, amely összefoglalja a projekt során kidolgozott országos léptékű módszertani fejlesztéseket

 

További letölthető dokumentumok:

A Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem bemutatása (szórólap)

A Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem bemutatása (előadásanyag)