Ökoszisztéma-alaptérkép

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Ökoszisztéma-alaptérkép
Az Ökoszisztéma-alaptérkép fontos építőkockája a szintén a projekt feladatai közé tartozó ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének. Elkészítésével az Európai Unió 2020-ig teljesítendő Biodiverzitás Stratégiájának 2. célkitűzéséhez tartozó 5. intézkedését is teljesítjük, mely feladatot valamennyi tagállamnak el kell végeznie.

A Magyarország teljes térbeli lefedettségét adó és a jelenlegi legrészletesebb felszínborítottságot ábrázoló térkép elsőként mutatja be országos szinten az ökoszisztémák térbeli elhelyezkedését és megoszlását, az egyes ökoszisztéma típusokat elkülönítve és egyéb tematikus rétegek segítségével. Az alaptérkép létrehozásakor az Európai Unió ökoszisztéma kategóriarendszeréhez (6 főkategória) illeszkedve háromszintű rendszert alakítottak ki, mely a harmadik szinten 56 kategóriába sorolja az ökoszisztémákat.


A térkép adatintegrációs módszerrel jött létre. Az alapját adó Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer és egyéb, meglévő szakterületi adatbázisok adatait távérzékeléssel gyűjtött adatok is kiegészítették. A 20 x 20 méteres felbontású, raszteres térkép báziséve 2015, de felhasználásra került néhány, csak 2016-ra és 2017-re rendelkezésre álló adatbázis, illetve távérzékelési adat is.

A végleges térkép jó alapot szolgáltat az ország természeti állapotának értékeléséhez, elemzéséhez, és ezzel együtt lehetőséget biztosít a projekt további értékelési és térképezési feladataihoz.

A térkép mindenki számára térítésmentesen és szabadon felhasználható a megfelelő hivatkozás mellett. A raszteres állományok egy rövid kérdőív kitöltése után letölthetők a http://alapterkep.termeszetem.hu linken, továbbá a térképhez kapcsolódó részletes dokumentáció  is a nagyközönség és a szakemberek rendelkezésére áll.

A térképpel kapcsolatos kérdéseit az okoszisztemaszolgaltatasok@termeszetem.hu e-mail címre várjuk.
 
Letölthető anyagok:

Ökoszisztéma-alaptérkép minőségellenőrzés
  • Az Ökoszisztéma-alaptérkép tematikus minőségellenőrzése - letöltés
  • „LOOK AND FEEL” validáció háttéranyag és módszertan (6.1 melléklet) - letöltés
Ökoszisztéma-alaptérkép dokumentáció - letöltés
  • Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell kialakítása
  • A NÖSZTÉP alaptérkép kialakításánál felhasznált MePAR Felszínborítási adatbázis kategóriáinak „Tartalmaz /Kizárt” listája (8.2 függelék)
  • Az Ökoszisztéma-alaptérkép kategóriarendszere