Ökoszisztémák állapotértékelése

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Ökoszisztémák állapotértékelése
Az ökoszisztémák jó állapota alapvető a hosszú távú fennmaradásuk, megőrzésük érdekében. Azok az ökoszisztémák minősülnek jó állapotúnak, amelyekben a természetes folyamatok zavartalanul érvényesülhetnek. Fontos ismernünk állapotukat azért is, mert az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének keretrendszerében ez határozza meg alapvetően az ökoszisztémák szolgáltatás-nyújtó képességét és így a társadalom jóllétét is.
 
Az ökoszisztémák állapotának értékelése biodiverzitás alapon nagyon nehezen kivitelezhető országos léptékben, ezért az értékelési munka során sok esetben az ökoszisztéma állapotra közvetetten utaló proxy adatokat (pl. táji környezet jellemzői) használtunk.

A változatos módszertanok alapján számos állapottérkép készült különböző megközelítést alkalmazva a főbb ökoszisztéma típusokra (erdők, gyepek, agrár élőhelyek, vizek, vizes élőhelyek, városok). Külön egységet képeznek az élőhelyfoltnál durvább léptékben értelmezhető, vagy térképezhető indikátorok (mint pl. az élőhely-diverzitás), valamint a több ökoszisztéma típusra azonos módszerrel elkészített (pl. madárfajok jelenlétén alapuló) térképek. 

Az ökoszisztéma-állapot az "Ökoszisztéma-szolgáltatások" projektelemben kétféleképpen jelenik meg, egyrészt az ökoszisztémák állapotának általános jellemzését szolgáló indikátorok formájában, másrészt az egyes ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése során (ezek az ún. szolgáltatás-indikátorok az egyes ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésénél jelennek meg).
 
A Ökosztéma-szolgáltatások (NÖSZTÉP) projektelem keretében készült értékelések egyben fontos bemeneti adatokat szolgáltattak a zöldinfrastruktúra fejlesztésének és a nemzeti restaurációs prioritások azonosításának módszertani megalapozásahoz is.
 
Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok térképezésének témájában készült tanulmányok letölthetők a borítójukra kattintva, illetve megtalálhatók a letölthető anyagok menüpont alatt is.
 
Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok térképezésének módszertana

A dokumentum célja, hogy röviden ismertesse és dokumentálja az ökoszisztéma-állapot térképezés során alkalmazott módszertan(oka)t, és a létrejött térképeket.
Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok térképezésének eredményei
 
A dokumentum célja, hogy röviden ismertesse az ökoszisztéma-állapot térképezés eredményeit. A 2018 őszén elkészült, a térképezendő indikátorok listáját, valamint az általános állapot-térképezés alapelveit részletesen bemutató, „Javaslat az általános ökoszisztéma-állapot térképezéséhez alkalmazandó indikátorok körére”, valamint az elkészült, „Az általános ökoszisztéma-állapot indikátorok térképezésének módszertana” című dokumentum folytatásának tekinthető.