Ökoszisztémák állapotértékelése

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Ökoszisztémák állapotértékelése
Az ökoszisztémák jó állapota alapvető a hosszú távú fennmaradásuk, megőrzésük érdekében. Azok az ökoszisztémák minősülnek jó állapotúnak, amelyekben a természetes folyamatok zavartalanul érvényesülhetnek. Fontos ismernünk állapotukat azért is, mert az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének keretrendszerében ez határozza meg alapvetően az ökoszisztémák szolgáltatás-nyújtó képességét és így a társadalom jóllétét is.
 
Az ökoszisztémák állapotának értékelése biodiverzitás alapon nagyon nehezen kivitelezhető országos léptékben, ezért az értékelési munka során sok esetben az ökoszisztéma állapotra közvetetten utaló proxy adatokat (pl. táji környezet jellemzői) használunk.

Változatos módszertanok alapján számos állapot-térképet készítünk; több, különböző megközelítést alkalmazva a főbb ökoszisztéma-típusokra (erdők, gyepek, agrár élőhelyek, vizek, vizes élőhelyek, városok). Külön egységet képeznek az élőhely-foltnál durvább léptékben értelmezhető, vagy térképezhető indikátorok (mint pl. az élőhely-diverzitás), valamint a több típusra azonos módszerrel elkészített (pl. madárfajok jelenlétén alapuló) térképek. 

Az ökoszisztéma-állapot az "Ökoszisztéma-szolgáltatások" projektelemben kétféleképpen jelenik meg, egyrészt az ökoszisztémák állapotának általános jellemzését szolgáló indikátorok formájában, másrészt az egyes ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése során, az első lépésként kerültek kidolgozásra.