Tanulmányok (SZMCS)

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Tanulmányok (SZMCS)

A NÖSZTÉP projekt előkészítése során a kiválasztott, összesen 12 ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése 6 szakértői munkacsoportban (SZMCS) történt.

A projektben az alábbi 12 kiválaszott ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése és térképezése valósult meg: 

ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Agrárökoszisztémákban termesztett növények (termesztett élelmiszernövények)
2. Tenyésztett állatok és termékeik (tenyésztett állatok húsa, elsődleges és feldolgozott állati termékek élelmiszer célú felhasználása
3. Növényi energiaforrások (növényi részek energianyerés céljára történő hasznosítása)
SZABÁLYOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
4. Szűrés/tisztítás/megkötés/akkumuláció az ökoszisztémák által (biotikus és abiotikus folyamatok révén zajló biofizikai szűrő, megkötő, tisztító folyamatok a talajban és a vízben)
5. Felszíni degradáció elleni védelem (erózióval – vízerózió, defláció –, földcsuszamlással szembeni védelem természetes vagy ültetett vegetáció által)
6. Hidrológiai ciklus és vízáramlás szabályozása (vízellátottság biztosítása, kiegyenlítése, szárazság elleni védelem
7. Árvízi kockázat csökkentés és csapadékvíz-gazdálkodás (folyami árvíz elleni védelem, elsősorban lakott területeken pedig a csapadékvíz-gazdálkodás biztosítása is)
8. Állati beporzás (pollináció – állatok általi virágbeporzás)
9. Globális éghajlat-szabályozás az üvegházhatású gázok koncentrációjának csökkentésével (globális éghajlatszabályozás a szárazföldek, víztestek, azok üledéke és élőlényközösségeik által, pl. szén-dioxid, más üvegházhatású gázok és pl. a talajban a szén megkötésen keresztül)
10. Mikroklíma szabályozás (a hőmérséklet, páratartalom és szél lokális, valamint a városi és vidéki időjárás befolyásolása, levegő minőségének szabályozása)
KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
11. A természet rekreációs célú használata (élőhelyek rekreációs, sport- és turisztikai célú használata 
12. Kulturális örökség (kulturális örökség helyszínei, a tájhoz kapcsolódó tudás, szokások és ezek megőrzése)

A szakértői munkacsoportok egy vagy több, egymáshoz kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásra koncentráltak, az alábbiak szerint (zárójelben a fent felsorolt ökoszisztéma-szolgáltatások sorszáma látható):

  • Élelmiszertermelés SZMCS (1, 2)
  • Pollináció SZMCS (8)
  • Klíma és energia SZMCS (3, 9, 10)
  • Hidrológia SZMCS (4, 5, 6, 7)
  • Városi SZMCS (4, 7, 10)
  • Kulturális SZMCS (11, 12)

A szakértői munkacsoportok tanulmányai megtalálhatók a dokumentumok között vagy az adott tanulmány borítójára kattintva letölthetők:

Élelmiszertermelés SZMCS tanulmánya:

A dokumentum az élelmiszertermelés, mint ellátó ökoszisztéma-szolgáltatás értékelését, annak szakirodalmi áttekintését, az elemzés menetét és annak eredményeit mutatja be. Az értékelést elvégeztük a szántóterületekre, gyepekre és ültetvényekre, a tenyésztett állatokra és az elsődleges állati termékekre is. Vizsgáltuk egy adott év (2016-ban) adatait, továbbá meghatároztuk, hogy milyen elméleti maximumértékek állapíthatók meg a növénytermesztésben és az állattenyésztésben (potenciális értékek).

 Pollináció SZMCS tanulmánya

A tanulmány az állati beporzás (pollináció), mint szabályozó ökoszisztéma-szolgáltatás hátterét, fontosságát, trendjeit, hazai helyzetét, a vadméhek és mézelő méhek általi beporzás értékelésének lehetőségeit mutatja be. Áttekinti a vadméhek általi beporzás országos értékelésének koncepcióját. Részletesen tárgyalja az értékelés első, második és harmadik kaszkádszintjén alkalmazható indikátorokat, azaz a beporzási potenciált meglapozó ökoszisztéma tulajdonságokat, a vadméhek által nyújtott relatív beporzási potenciált és annak a termesztett és vadon élő növények nyújtotta relatív beporzási igénnyel való viszonyát.

Klíma és energia SZMCS tanulmánya

A tanulmány négy ökoszisztéma-szolgáltatással foglalkozik: 1) növényi energia - fakitermelésből származó fa/tűzifa, 2) növényi energia - energiaültetvények, szántóföldi melléktermékek, 3) éghajlat-szabályozás és 4) mikroklíma-szabályozás (városon kívül). Cél e szolgáltatások állapotának felmérése, a szolgáltatásokhoz kapcsolt természetvédelmi döntéshozatal számára közvetlenül felhasználható, informatív indikátorok és térképek elkészítése, illetve hosszútávon segítségnyújtás országos tájtervezési stratégiák előkészítéséhez. Cél továbbá rámutatni adott esetben az adathiányokra, és elősegíteni a felek/szakértők/ágazatok közti kommunikációt.

Hidrológia SZMCS tanulmánya

A tanulmány öt ökoszisztéma-szolgáltatást vizsgál: síkvidéki árvízkockázat-csökkentés, dombvidéki árvízkockázat-csökkentés, felszíni degradáció (erózió) elleni védelem, szűrés (diffúz tápanyagterhelések szabályozása), valamint aszálymérséklés . Cél e szolgáltatások állapotának felmérése, a szolgáltatásokhoz kapcsolt természetvédelmi döntéshozatal számára közvetlenül felhasználható, informatív indikátorok és térképek elkészítése.

 

Városi SZMCS tanulmánya

A tanulmány célja kiválasztott ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése (illetve az ehhez szükséges módszertani fejlesztés) volt. A városi léptékben vizsgált szolgáltatások a következők voltak: mikroklíma-szabályozás, szűrés/tisztítás/megkötés/akkumuláció az ökoszisztémák által (ezen belül a légszennyezés megkötése), továbbá árvízvédelem és csapadékvíz-gazdálkodás lakott területeken. A kapott eredmények alapján az értékelések mintaterületi léptéke mellett országos relevanciájú ajánlások megfogalmazása is fontos célkitűzés volt.

Kulturális SZMCS tanulmánya

A dokumentum célja két kulturális ökoszisztéma-szolgáltatás, a rekreáció és a kulturális örökség integrált kaszkád-modellben való értékelése szakértői tudásra alapozva. Az értékelés négy ütemben történt, a dokumentum az 1., 2. és 3. ütemtanulmány eredményeit fejlesztette tovább, az értékelés végeredményét ez a dokumentum tartalmazza. A dokumentum önmagában, más dokumentumok nélkül is értelmezhető.