Letölthető anyagok

Green Infrastructure and connectivity assessment on landscape or municipal level

Konferenciák, előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Szerző: Dr. Kollányi László (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Application of the results of the national level Green Infrastructure assessment

Konferenciák, előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Szerző: Schneller Krisztián – Csőszi Mónika (Lechner Tudásközpont)

How connectivity is captured by the Hungarian Green Infrastructure Development?

Konferenciák, előadások Zöldinfrastruktúra előadások

Szerző: Dr. Török Katalin (Ökológiai Kutatóközpont)

Az országos tájkarakter-kutatás keretei és főbb eredményei

Konferenciák, előadások

Szerző: Dr. Konkoly-Gyuró Éva

Eredményismertető (TK és ZI)

Konferenciák, előadások

Szerző: Agrárminisztérium

3) Helyi szintű tájkarakter elemzés és értékelés a helyi érintettek bevonásával a Tápió-vidék mintaterületen

Konferenciák, előadások

Szerző: Boromissza Zsombor

2) A tájkarakter meghatározás folyamata

Konferenciák, előadások

Szerző: Konkoly-Gyuró Éva

1) A tájkarakter-rendszer közigazgatási alkalmazása

Konferenciák, előadások

Szerző: Kincses Krisztina

A Tájkarakter fejlesztési elem bemutatása, 2019. december

Tájkarakter előadások

Ökoszisztéma-alaptérkép konferencia előadásai 2019. november

Ökoszisztéma-szolgáltatás előadások

Leírás: dr. Sik András - A "NÖSZTÉP" projekt a Lechner Tudásközpontban, dr. Lehoczki Róbert - Az Ökoszisztéma-alaptérkép bemutatása; dr. Tanács Eszter - Az Ökoszisztéma-alaptérkép szerepe az ökoszisztémák állapotértékelésében; dr. Kovács-Hostyánszki Anikó - Ökoszisztéma-szolgáltatások országos értékelése az Ökoszisztéma-alaptérkép felhasználásával, a beporzás példáján

Szerző: dr. Sik András, Balczó Bertalan, dr. Lehoczki Róbert, dr. Tanács Eszter, dr. Kovács-Hostyánszki Anikó

Magyar Tájökológia Konferencia előadások 2019. augusztus

Tájkarakter előadások

Leírás: A tájkarakter kutatás nemzetközi és hazai szakpolitikai kerete, kutatási programkörnyezete; Országos tájkarakter-elemzések a nemzetközi gyakorlatban és a hazai tájkarakter-egységek azonosításának módszertana; Természeti tényezők azonosítása a tájkarakterben; A települési tér változatos megjelenése a tájkarakterben; Komplex/felszínborítás jellegindikátor; Percepcionális jellegindikátorok; Az országostól a helyi lépték felé – a térinformatika és a helyi felmérések szerepe a tájkarakter elemzésben

Szerző: Kincses K., Pádárné T. É., Tar Gy., Csőszi M., Vaszócsik V., Göncz A., Konkoly-Gyuró É., Illyés Zs., Kollányi L. Schneller K. et al,

Natura eredménykonferencia előadások, 2019. június

Natura előadások

Leírás: Konferencia program; Sulyán P. – A NATURA fejlesztési elem bemutatása...; Mesterházy A. – A közösségi jelentőségű vizes élőhelyek...; Szigetvári Cs. – A közösségi jelentőségű erdei élőhelyek...; Csiky J. – A közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése...; Nyúl M. – Hazai adathiányos fészkelő madárfajok felmérése...; Solt Sz. – A szabadvezetékek országos konfliktustérképe...; Patalenszki A. – Közösségi jelentőségű lepkefajok elterjedésének pontosítása; Dr. Ambrus A. – Közösségi jelentőségű lepkefajok mennyiségi felmérése...; Deli T., Danyik T. - A közösségi jelentőségű törpecsigák vizsgálata...; Csányi B. – A Theodoxus transversalis hazai elterjedése; Dr. Nagy A. – Az eurázsiai rétisáska és a Stys-tarsza...; Deli T. et al.- A ráncos gyászbogár és a szarvas álganéjtúró; Kiss Cs. et al. - A közönséges és molnárgörény populációk...

Szerző: Sulyán P., Mesterházy A., Szigetvári Cs., Csiky J., Nyúl M., Solt Sz., Patalenszki A., Dr. Ambrus A., Deli T.-Danyik T., Csányi B., Dr. Nagy A., Deli T., Kiss Cs.