Kutatói brainstorming a hazai zöldinfrastruktúra megőrzésére és fejlesztésére

Az Agrárminisztérium által szervezett rendezvény keretében a Természetvédelem országos programja (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) Zöldinfrastruktúra fejlesztési elemének kiemelt irányairól értekeztek a meghívott szakértők.
Kutatói brainstorming a hazai zöldinfrastruktúra megőrzésére és fejlesztésére

A 60 főre szervezett szakmai összejövetelen - a bevezető előadásokat követően - 4 szekcióban, world café módszerrel vitatták meg elképzeléseiket a meghívottak a hazai zöldinfrastruktúra megőrzése és fejlesztése kérdéskörében.

A world café módszer lényege, hogy a beszélgetés meghatározott forgatókönyv szerint, több előre kidolgozott kérdés mentén zajlik. A kialakított csoportokban a résztvevőkkel együtt a gondolatok és ötletek is vándorolnak az asztalok között és számtalan variációban összekapcsolódnak, így a résztvevők a szervezeti keretekből - legyen szó akár állami szektorról, akár civil szervezetről - kilépve, kötetlen és rugalmas térben tudják egymás szempontjait megismerni.
 
A szekciók kialakításánál felmerültek a klímaadaptáció és zöldinfrastruktúra lehetőségei, állapotértékelési szempontok, a településtervezésbeli alkalmazás kérdésköre, de külön téma volt a város és környéke kapcsolata, valamint az invazív fajok helye és szerepe is.
 
A csoportok egy-egy kérdésről 20-30 percig beszélgettek, aztán az asztalgazda kivételével a többiek új asztalokhoz mentek, ahol megosztották egymással a korábbi kör észrevételeit, majd az új kérdéssel folytatták a közös gondolkodást.
 
A szakértői nap zárásául az asztalgazdák összegezték az asztaloknál folytatott közös gondolkodás eredményeit, a további együttműködési irányokat.
 
A rendezvény programját és az alábbi előadásokat ide kattintva tölthetik le az érdeklődők.
 
Bevezető előadások
 
A KEHOP-4.3.0.-VEKOP-15-2016-00001. Projekt zöldinfrastruktúra projektelemének bemutatása (Tar Gyula, Agrárminisztérium)
 
Az Európai Táj Egyezmény és a Tájstratégia kapcsolódásai a Zöldinfrastruktúra projektelemhez (Kincses Krisztina, Agrárminisztérium)
 
Tematikus bevezető előadások
 
A hazai zöldinfrastruktúra tipológiája (Dr. Kollányi László, Ormos Imre Alapítvány)
 
A hazai zöldinfrastruktúra állapotértékelése (Szitár Katalin, MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 
A hazai zöldinfrastruktúra alkalmazhatósága a településtervezésben (Báthoriné Dr. Nagy Ildikó Réka)