Hatékony együttműködés a fenntartható tájhasználat meghatározását szolgáló eszközrendszer fejlesztésében

Az Agrárminisztérium, mint a természetvédelem országos programjának (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) projekt-gazdája szakmai összejövetelén a Tájkarakter fejlesztési elem térségi szintű kutatási irányairól egyeztettek az érdekeltek.
Hatékony együttműködés a fenntartható tájhasználat meghatározását szolgáló eszközrendszer fejlesztésében

Milyen helyi szereplők, milyen erőfeszítéseket tettek korábban a táj értékeinek védelme érdekében? Mik a mintaterületen a legfontosabb tájhasználati konfliktusok, a tájváltozásban érzékelhető legfeltűnőbb, legégetőbb helyzetek? Milyen lenne az ideális táj? – ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel az Agrárminisztérium közel 50 fős rendezvényén.

Az ökológiai adottságokat és a tájhasználati jellemzőket is magába foglaló tájléptékű eszközrendszer kidolgozása kapcsán megfogalmazott kérdésekre megyei és térségi tervezők, főépítészek, helyi gazdálkodók és hatósági szakemberek észrevételeire is számítottak a szervezők. A rendezvény lehetőséget teremtett a résztvevők közötti érdemi párbeszédre, hiszen a gondolatindító bevezető előadások után két körben tematikus asztalok körül vitathatták meg elképzeléseiket a projekt eredménytermékeinek tartalmi és formai elvárásaival kapcsolatban a meghívott szakértők.
 
A szakértők által közösen kialakított irányvonalakat, alapvetéseket a projekt további megvalósítása során a kutatók bevonásával használja fel a projektgazda.
 
A rendezvény programját és az alábbi előadásokat ide kattintva tölthetik le az érdeklődők.
 
A tájkarakter-rendszer eredményeinek beépülése a közigazgatás rendszerébe, döntési folyamatokba (Kincses Krisztina, Agrárminisztérium)
 
A magyarországi tájkarakter-típusok kutatásának jelen állása (Vaszócsik Vilja, Lechner Nonprofit Kft.)
 
A tájkarakter-elemzés országos és helyi szintjének különbözőségei / a helyi szintű tájkarakter-egységek azonosítása, lehatárolása nemzetközi példák alapján ÉS A mintaterületi tájkarakter-vizsgálat tervezett lépései (Konkoly-Gyuró Éva, Tájműhely Kft.)