Önálló szekcióval jelent meg a TÁJKARAKTER fejlesztési elem a VIII. Magyar Tájökológiai Konferencián

Augusztus 29-31. között került megrendezésre a VIII. Magyar Tájökológiai Konferencia Kisvárdán. Az eseményen a KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001 projekt TÁJKARAKTER fejlesztési eleme önálló szekcióval képviseltette magát.
Önálló szekcióval jelent meg a TÁJKARAKTER fejlesztési elem a VIII. Magyar Tájökológiai Konferencián
Kincses Krisztina (Agrárminisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály) a tájkarakter kutatás nemzetközi és hazai szakpolitikai kereteit, kutatási programkörnyezetét ismertette a szakmai hallgatóság részére. A fejlesztési elem kutatói további hat előadásban mutatták be az újabb előrehaladásokat. Az előadások a cikk végén megtekinthetők.
A magas színvonalú konferencia résztvevői ezen kívül párhuzamos szekciókon ismerhették meg a tájökológiával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket és projekteket a hazai táj-, természet- és környezetvédelmi szakmát képviselő szakemberektől.
 
A szekcióüléseken elhangzó előadások kivonata absztraktkötetben, az azokból készült tanulmányok ISBN számmal ellátott, lektorált online kiadványban jelentek meg. A konferencia célja volt elősegíteni a tájökológiával, tájhasználattal, tájgazdálkodással, tájtervezéssel és területfejlesztéssel foglalkozó hazai szakemberek közötti eszmecserét, valamint a tájkutatással foglalkozó rendkívül szerteágazó szakma (többek között: agrártudományok, kertészeti és erdészeti tudományok, ökológia, geográfia, térinformatika, település- és területfejlesztés, vízgazdálkodás) művelői között szorosabb szakmai kapcsolatok kialakulását, így a konferencián való bemutatkozás jól illeszkedik a fejlesztési elem kommunikációs céljaihoz.
 
A szekció előadásai az alábbi linken letölthetőek.
 
A tájkarakter kutatás nemzetközi és hazai szakpolitikai kerete, kutatási programkörnyezete (Kincses Krisztina, Pádárné Török Éva, Tar Gyula)
 
Országos tájkarakter-elemzések a nemzetközi gyakorlatban és a hazai tájkarakter-egységek azonosításának módszertana (Csőszi Mónika, Vaszócsik Vilja, Göncz Annamária, Konkoly-Gyuró Éva)
 
Természeti tényezők azonosítása a tájkarakterben (Schneller Krisztián, Csorba Péter, Vaszócsik Vilja, Csőszi Mónika, Teleki Mónika, Konkoly-Gyuró Éva)
 
A települési tér változatos megjelenése a tájkarakterben (Illyés Zsuzsanna et al.)
 
Komplex/felszínborítás jellegindikátor (Vaszócsik Vilja et al.)
 
Percepcionális jellegindikátorok (Kollányi László et al.)
 
Az országostól a helyi lépték felé – a térinformatika és a helyi felmérések szerepe a tájkarakter elemzésben (Konkoly-Gyuró Éva, Sain Mátyás, Tirászi Ágnes)