Kutatási folyamat aktualitásai – országos szint

Zöldinfrastruktúra / Kutatási folyamat aktualitásai – országos szint
A kutatók a projekt Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési eleme keretében nyilvánosságra hozott ökoszisztéma-alaptérkép és annak kapcsolódó rétegei segítségével, hosszas adatgyűjtést követően kidolgozták a zöldinfrastruktúra országos szintű digitális térképi adatbázisának munkaverzióját. Ehhez szükség volt a zöldinfrastruktúra országos szintű kategóriarendszerének megalkotására, tipizálására. A településszegély és a zöldinfrastruktúra összefüggéseinek feltárása már lezajlott, továbbá megkezdődött a kül- és belterületi zöldinfrastruktúra-kapcsolati rendszer vizsgálatára és értékelésére alkalmas módszertan kidolgozása is.

A restaurációs és fejlesztési munkafázisok keretében a kutatók megkezdték az országos zöldinfrastruktúra állapotértékelésére szolgáló módszertan kidolgozását is (felhasználva az ökoszisztéma-szolgáltatások állapotértékelésének projekten belüli részeredményeit), elérhetőség-elemzést hajtottak végre, valamint előzetes módszertani javaslatot adtak az összekapcsoltság javítására, felmérésének modellezésére (konnektivitás-elemzés).

A hazai zöldinfrastruktúra-tervezés módszertani megalapozása jelenleg az alábbi lépésekben történik:

- A zöldinfrastruktúra felmérésének és elemzésének módszertani megalapozása, több szintű elemrendszerének meghatározása
- A kül- és belterületi zöldinfrastruktúra kapcsolati rendszerének vizsgálata és értékelése
- A zöldinfrastruktúra fejlesztésének és a nemzeti restaurációs prioritások azonosításának módszertani megalapozása
- A zöldinfrastruktúra monitorozásának módszertani megalapozása

A módszertan kialakítását a következő szakértői panelek (csoportok) segítik:

- Országos szakértői panel
- Települési szakértői panel
- Térképes szakértői panel
- Restaurációs szakértői panel
- Stratégiai alkalmazási szakértői panel

A munkaverziók köztes kutatási részeredménynek minősülnek, nyilvánossá tételük a projekt későbbi fázisában várható.

A projektelemmel kapcsolatos kérdéseit a zoldinfrastruktura@termeszetem.hu e-mail címre várjuk. 

Letölthető dokumentumok:

 
A Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem bemutatása - letöltés
 
Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése I.kötet (háttértanulmány) - letöltés
 
Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása II. kötet (háttértanulmány) - letöltés
 
A fejlesztési elemet bemutató szórólap - letöltés