Kutatási folyamat aktualitásai – országos szint

Tájkarakter / Kutatási folyamat aktualitásai – országos szint
A Tájkarakter fejlesztési elem keretében számos szakterület kutatói dolgoznak közösen az országos és helyi szintű tájkarakter kutatás végrehajtásán. 2018-2019 során a kutatási munka jórészt az országos szintre koncentrált, elsősorban (de nem kizárólag) a projekt Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési eleme keretében készült ökoszisztéma alaptérképből kiindulva.
Elkészült többek között a tájkarakter-egységek országos térinformatikai adatbázisának az első munkaverziója, amelyhez az országos tájkarakter-területek lehatárolását, leírását, a tájkarakter vizsgálatát segítő módszertani útmutató készült. Megtörtént a tájak országos, tájkarakter-alapú tipizálási rendszerének meghatározása. A tájak országos, tájkarakter-alapú tipizálási rendszere a különböző típusok térbeli lehatárolására épül, ahol a térbeli azonosítás alapjai a tájkarakter-alakító tényezők. E tényezők közül a kulcsjellemzők térképezéséhez olyan indikátorok is alkalmazásra kerültek, amelyek az egyes kulcsjellemzők térbeli eltéréseit reprezentálják és segítségükkel lehatárolhatók azok kombinációinak térbeli előfordulása (a lehatároló indikátorok). Az indikátorokat különböző variációkban összesítve térképezhetőek az országban több helyen is előforduló kulcsjellemzők kombinációi, ezzel megalkotva a tájkarakter-típusokat. A tevékenység egyik meghatározó kutatási részeredménye, hogy a természeti indikátor mellett a felszínborítási jellemzők határozzák meg dominánsan a tájkaraktert. Egyes esetekben az antropogén jelleg is lényeges, a percepcionális jellemzők viszont magukban hordozzák a többi indikátorcsoport jelenlétéből következő eredményeket.

A magyarországi tájak tájkarakter alapú rendszerezésének módszertani megalapozása az országos tájkarakter-egységek azonosításával és lehatárolásával történt.

Az alkalmazott indikátorok rendszere:

Természeti tematikus indikátorcsoport Antropogén tematikus indikátorcsoport Komplex tematikus indikátorcsoport Percepcionális tematikus indikátorcsoport
Lehatároló indikátorok
Leíró indikátorok
A tájkarakter-egységek azonosításának és leírásának elvi folyamata:
Az egyes tevékenységek lezárása nem történik meg a kutatás közben, az előállított térinformatikai adatállományok, mintatérképek, módszertani tanulmányok köztes részeredménynek minősülnek, így teljes valójukban még nem hozzuk őket nyilvánosságra.
 

Letölthető dokumentumok:
 
A Tájkarakter fejlesztési elem bemutatása - letöltés

A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása (háttértanulmány) - letöltés  

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése (háttértanulmány) - letöltés

Országos tájkarakter-elemzések a nemzetközi gyakorlatban és a hazai tájkarakter-egységek azonosításának módszertana - letöltés
 
A fejlesztési elemet bemutató szórólap - letöltés