Kutatási folyamat aktualitásai – helyi/térségi szint

Tájkarakter / Kutatási folyamat aktualitásai – helyi/térségi szint
A kutatás országos szintű módszertanát a kutatók helyi szinten is „tesztelik”, négy kiválasztott mintaterületen terepi felvételezéssel és a helyi közösségek bevonásával készítik elő a helyi-térségi szintű tájkarakter területek lehatárolását. A két lépték más-más módszereket kíván meg, ezek során folyamatosan történnek a visszacsatolások, finomhangolások. A helyi tájkarakter-egységek definiálása után azokra védelmi, kezelési és fejlesztési irányok és javaslatok kerülnek kidolgozása.

Letölthető dokumentumok:
 
Az országostól a helyi lépték felé – A térinformatika és a helyi felmérések szerepe a tájkarakter elemzésben - letöltés