Eddigi eredmények

Ökoszisztéma Szolgáltatások / Eddigi eredmények
Az Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem főbb eredményeit az alábbiakban részletezzük:

- Elkészült az Ökoszisztéma alaptérkép, mely országos szintű felszínborítási térképként alapját képezi az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének, de egyben a nagyközönség számára ingyenesen hozzáférhető és nagyfelbontású országos felszínborítási térképként felhasználható a projekt céljain túlmutató feladatokra is.

- Az ökoszisztémák állapotának általános indikátorai módszertani fejlesztéseire épülve az elérhető adatok feldolgozásával elkészültek Magyarország ökoszisztémáinak állapottérképei, az eredmények értékelése jelenleg folyik.

- Szintén a projekt előkészítése során, a 3 fő csoportból összesen 12 ökoszisztéma-szolgáltatást választottak ki a szakértők. Ezek értékelését 6 szakértői munkacsoportban végzik a kaszkádrendszer különböző szintjein és különböző indikátorok mentén. Az egyes munkacsoportok tematikusan szerveződtek egy, vagy több szolgáltatás köré. Az értékelések elkészültsége az egyes szolgáltatások tekintetében eltérő, a hozzáférhető adatok minősége és léptéke, valamint a koncepcionális kihívások miatt.

A jelenlegi munka az egyes szakértői munkacsoportokban némileg eltérően, a kaszkádrendszer 3. szintjénél (ténylegesen igénybe vett szolgáltatások) tart, de ezekkel párhuzamosan a 4. szint (jóllét fenntartása vagy növelése) értékelése is megkezdődött. Az értékelések várhatóan 2020 első felében zárulnak le, melyek eredményei beépülnek majd a végső szintézisjelentésbe.

- A szemléletformálási, ismeretterjesztési feladatok az ökoszisztéma-szolgáltatások, „a természet ajándékai” fogalmának lakossággal való megismertetésére és a megőrzés fontosságának megértetésére irányulnak. E célok megvalósításaként változatos, iskoláskorúaknak, illetve felnőtteknek szóló, a fenti fogalmakat és konkrét ökoszisztéma-szolgáltatásokat körüljáró játékokat, feladatlapokat fejlesztettek ki a projekt munkatársai. A kidolgozott eszközökkel számos „zöld” rendezvényen képviselték a fejlesztési elemet a lakosság körében, valamint egy sikeres rajzpályázatot is szerveztek 2019. év folyamán. A szemléletformálási tevékenység várhatóan a projekt végéig folytatódik.
 
A projektelemmel kapcsolatos kérdéseit az okoszisztemaszolgaltatasok@termeszetem.hu e-mail címre várjuk.
 

Letölthető anyagok:

Ökoszisztéma-alaptérkép
 • Az Ökoszisztéma-alaptérkép tematikus minőségellenőrzése - letöltés
 • „LOOK AND FEEL” validáció háttéranyag és módszertan (6.1 melléklet) - letöltés
Ökoszisztéma-alaptérkép dokumentáció - letöltés
 • Ökoszisztéma-alaptérkép és adatmodell kialakítása
 • A NÖSZTÉP alaptérkép kialakításánál felhasznált MePAR Felszínborítási adatbázis kategóriáinak „Tartalmaz /Kizárt” listája (8.2 függelék)
 • Az Ökoszisztéma-alaptérkép kategóriarendszere
Előkészítő év

Az előkészítő év eredményeinek dokumentációja az alábbi linken tölthető le.
 • Az előkészítő év eredményei (összefoglaló)
 • 1.1 Az ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK projektelem koncepcionális és módszertani keretei röviden
 • 1.2 Az ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK projektelem koncepcionális és módszertani keretdokumentuma
 • 2. Ökoszisztéma alaptérkép és adatmodell (metaadatbázis, kategóriarendszer, adatmodell és a térképezési módszertan alapjai)
 • 3. Érintett elemzés
 • 4. Részvételi stratégia
 • 5. Szakirodalmi áttekintés
 • 6. A bevonási gyakorlatra fókuszáló nemzetközi jó példák és jó gyakorlatok összegyűjtése
 • 7. Az értékelésre javasolt ökoszisztéma-szolgáltatások előzetes listája
 • 8. Az ökoszisztéma-szolgáltatások priorizálása és a priorizálás eredményei
 • 9.1 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve
 • 9.2 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve 1. melléklet
 • 9.3 Az ökoszisztéma-állapot térképezés keretmunkaterve 2. melléklet
 • 10. Az ökoszisztéma-állapot térképezés részletes munkaterve - megvalósítási szakasz
 • 11. A jólléti dimenziók meghatározása
 • 12. Az ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi-gazdasági értékelési módszertani menüje
 • 13. A jövőképalkotó műhelyek munkaterve
 • 14. A megvalósítási szakasz munkatervének főbb elemei